Monday, January 17, 2011

A GOOD SUGGESTION TO ALL ARABIC STATES!

خبر اين بود در يكي از شهرهاي تونس جواني بيكار و نااميد خود را در مقابل چشمان بهت زده همشهري هاي خود  در اعتراض به استبداد و تبعيض و ستم دولت مردان خود به اتش مي كشد و همين مسئله سبب بروز عتراضات گسترده مردمي در ان شهر و كمي بعد از ان به سراسر تونس كشيده مي شود و نهايتا در كمتر از يكماه حكومت استبدادي و فاسد ان كشور به رهبري زين العابدين بن علي سقوط مي كند و او به همراه خانواده خود سوار بر هواپيما راهي (پناهگاه امن حاميان خود ) مي شود اما دريغ از هر نوع پذيرش و استقبالي
! چرا كه هواپيماي بن علي به هر كشوري كه مي رفت دست رد به سينه اش زدند و به او اجازه فرود ندادند و او متحير و  و هراسان رو به سوي شاه فهد نمود  و جناب فهد هم كه پايش تا لب گور چند قدمي (بدليل بيماري شديدو كهولت سن) فاصله ندارد دلش سوخت و نگران از اينده خود و خانواده سلطنطي كه نكند مثلا مردم عربستان نيز از حوادث تونس كپي برداري كنند و دمار از روزگار انها در بياورند ! به هواپيماي بن علي اجازه فرود داد اما و اما كار به اينجا ختم نشد چرا كه خبررسيد داماد بن علي را با هزار و پانصد كيلو طلاي ناب دستگير كردند و نزديك بود ديكتاتور سكته بكند ! چرا كه بخشي از حاصل يك عمر چپاول دارو ندار مردم تونس را كه در دوران حكومتش بالا كشيده بود حالا از دستش در امده بود و اصطلاحا باد اورده را باد برده بود .
--------------

ماجراي سقوط بن علي ترس و نگراني را از دو جهت بين سران مستبد كشورهاي عربي  رواج داده است
1- انها نگرانند تا تاريخ مصرفشان تمام شود حاميان انها در غرب فورا انها را نفله و قرباني نموده و  به مسلخ بفرستند.

2- دلشان خوش بود كه براي  روز مبادا ميلياردها  ثروت ملي مردم خود را چپاول نموده اند تا بعد از در بدر در شدن اين ثروت را براي ادامه زندگي اشرافي خود بكارگيرند و حالا مي بينند اين ثروت را هم بعد از سقوط وفرارشان  مصادره مي كنند!و هراسان و نگران به اينده خود فكر مي كنند.

----------------

حالا من بعنوان يك شهروند ساده و يك تحليلگر مسايل سياست خارجي به انها كه هنوز در اين كشورها در راس كارند پيشنهاد مي كنم به اعمال خود و حاميان خود بيشتر بيانديشند و تا فرصت دارند جبران مافات نمايند و بويژه از خنجر زدن از پشت و توطئه بر عليه همسايگان و دوستان واقعي مردم خود مثلا در مورد ايران دست بردارند و به عبرت از حوادث تونس دست دوستي و همكاري با ايران قدرتمند و سر فراز و مسلمان دراز كنند كه در اين صورت حاميان و دوستان صادق و استوار و قابل اعتمادي را پشت سر خود خواهند داشت. كافي است به حجم و تعداد و تنوع  و استراتژيك بودن پيشرفتها و دست اوردهاي  تكنولوژيكي چند سال اخير مردم ايران با هفت هزار سال سابقه تمدن و فرهنگ افريني در سطح دنيا  عميق و دقيق بنگريد. خوب بيانديشيد كار درست ان نيست كه براساس اسناد ويكي ليكس از امريكا و اسراييل بخواهيد فورا به ايران حمله كنند(!؟) چرا كه بر فرض محال اگر هم غرب و اسراييل  دست به يك اشتباه نابودگر و فاجعه بار بزنند و مثلا به ايران حمله كنند !

بنظر مي رسد همه كشورهاي منطقه اولين قربانيان چنين تهاجمي خواهند بود ( هر چند بنده شخصا اعتقاد دارم دير يا زود اشكار يا پنهان بلاخره ايران و غرب مشكلات خود را حل و فصل خواهند نمود. دليلش هم خيلي ساده است در سي سالي كه ايران و غرب باهم مشكل داشته اند ايران بسرعت و بشدت به سمت توسعه و پيشرفت همه جانبه رفته است و غرب در مشكلات سياسي و نظامي ناشي از لشكركشي هايش گرفتار ! حالا ايران براي نوسازي صنايع و تبديل شدن به كشور اول پيشرفته و  مدرن منطقه نياز به تكنولوژي غرب دارد و غرب هم براي كسب و حفظ  منافع بيشتر  و اعاده ابرو بدنبال استفاده از نفوذ سياسي و معنوي ايران براي حل و فصل نهايي مسايل افغانستان و عراق و مشكل اعراب و اسراييل پس!)بنظر مي رسد كار درست ان باشد كه اجلاسي مشترك بين همه سران كشورهاي عربي حوزه خليج فارس با مسئولين ايران بزرگ در تهران  و بعد هم در پايتختهاي عربي همسايه برگزار گردد و ضمن ايجاد يك اتحاديه بزرگ اقتصادي و سياسي واقعي

همچنين امنيت مشترك جمعي بر خليج فارس اعمال گردد در اين صورت هيچ نيازي به حضور نظامي كشورهاي غربي در خليج فارس نخواهد بود. و قطعا ايران اسلامي همه تلاش و همت خود را بكار خواهد گرفت تا كشورهاي همسايه و دوست و مسلمان را در پيشرفت و توسعه و رشد همه جانبه ياري رساند!. به اين پيشنهاد فكر كنيد ! فكر نكنم ضرر كنيد! هرچند بقول شاعر "من انچه كه شرط بلاغ است با تو مي گويم-------- تو خواه از سخنان من پند گير و خواه ملال!".
-----------

به اميد دوستي و همكاري همه ملل  جهان و بويژه دوستي و همكاري كشورهاي منطقه خاورميانه و بخصوص كشورهاي خليج فارس.

No comments: